KJ-MA SYSTEM®

 

Bend

Product link
KJ-MA Bend 15°
Product link
KJ-MA Bend 22°
Product link
KJ-MA Bend 30°
Product link
KJ-MA Bend 45°
Product link
KJ-MA Bend 70°
Product link
KJ-MA Bend 88°
Product link
KJ-MA Bend 88° stakeluke

Grenrør

Product link
KJ-MA Dobbeltgrenrør 45°
Product link
KJ-MA Dobbeltgrenrør 70°
Product link
KJ-MA Dobbeltgrenrør 88°
Product link
KJ-MA Forlenget hjørnegrenrør 88°
Product link
KJ-MA Etasjegrenrør 88°
Product link
KJ-MA Grenrør 45°
Product link
KJ-MA Grenrør 70°
Product link
KJ-MA Grenrør 88°
Product link
KJ-MA Hjørnegrenrør 88°
Product link
KJ-MA Spiralgrenrør 88°
Product link
KJ-MA Svingt grenrør 88°
Product link
KJ-MA Svingt grenrør 88° stakeluke
Product link
KJ-MA Etasjegrenrør 70°

Avsatsrør

Product link
KJ-MA Avsatsrør

Dobbelbend

Product link
KJ-MA Dobbelbend 88°

Langbend

Product link
KJ-MA Langbend 88°
Product link
KJ-MA Langbend 88° overgang
Product link
KJ-MA Langbend 88° stakeluke
Product link
KJ-MA Langbend 88° fotstøtte

Koblinger

Product link
KJ-MA Krympemuffe, delt
Product link
ULTRAJET®/JET® KOMBI KRAVE
Product link
JET®B/M-kobling | Kobling i KJ-MA SYSTEM®
JET®B/M-kobling
Product link
JET®B-kobling | Kobling i KJ-MA SYSTEM®
JET®B-kobling
Product link
JET®ETT-kobling | Koblinger i KJ-MA SYSTEM®
JET®ETT-kobling
Product link
JET®Klamsvep
Product link
JET®M-kobling | Koblinger i KJ-MA SYSTEM®
JET®M-kobling
Product link
JET®REDUX-kobling | Reduksjonskobling i KJ-MA SYSTEM®
JET®REDUX-kobling
Product link
KJ-MA Innstikkshylse
Product link
ULTRAJET®/JET® G-A Krave | Kobling i KJ-MA SYSTEM®
ULTRAJET®/JET® G-A Krave
Product link
ULTRAJET®-kobling

Apparatrør

Product link
KJ-MA Apparatrør rett
Product link
KJ-MA Apparatbend 88°
Product link
KJ-MA Apparatgrenrør 88° liggende
Product link
KJ-MA Apparatgrenrør 88°
Product link
KJ-MA Reduksjons-/servantstuss, eksentrisk
Product link
KJ-MA Reduksjons-/servantstuss, sentrisk

Klosettilkobling

Product link
KJ-MA Klosettilkobling 90° bend, enkelt
Product link
KJ-MA Klosettilkobling 45° bend
Product link
KJ-MA Klosettilkobling 90° bend, dobbel
Product link
KJ-MA klosettilkobling sentrisk
Product link
KJ-MA Klosettilkobling rett, støpejern

Reduksjonsstusser

Product link
KJ-MA Reduksjonsstusser, eksentrisk

Stamrørstøtte

Product link
KJ-MA Stamrørsstøtte

Stakerør

Product link
Stakerør
Product link
KJ-MA Bend 88° stakeluke
Product link
KJ-MA Svingt grenrør 88° stakeluke

Rottesperre

Product link
KJ-MA Rottesperre komplett

Akustikkdemper

Product link
KJ-MA Akustikkdemper