Vår filosofi

Kvalitet

Selskapets filosofi, å ikke gå på kompromiss med kvalitet, har vist seg å være veldig vellykket. Den langsiktige kvalitetstenkningen gjennomsyrer hele selskapet, uavhengig av om du snakker med en ansatt på lager, kontor, produksjon eller selger. De ansatte som er bærere av verdiene har siden 1947 lykkes med å innlemme disse verdiene i den daglige prosessen. Kulturen i selskapet er full av sult etter ny kunnskap, og det er dette som i dag har gjort KJ-MA SYSTEM AS til et veldig moderne og effektivt selskap innen alt fra produksjon til IT-infrastruktur.
Mange tradisjonelle selskap har lidd av stagnasjon, noe som muligens kan forklares med at den gamle generasjonen, som har hatt stor suksess, ikke har lykkes med å bygge bro over den nye generasjonens kultur. Noe vi er veldig stolte av og en nøkkel til en vellykket bygging av kulturen i KJ-MA SYSTEM AS er den stabile arbeidstyrken. I dag har en ny generasjon tatt i bruk en vellykket bedriftskultur siden 1947 med verdier som; kvalitet, langsiktig perspektiv, erfaring, kompetanse og et konstant søk etter ny kunnskap. Dette betyr at vi i dag har løsninger som gjør en forskjell.