Gårdspumpe Nr. 12
En håndpumpe støpt med høyeste presisjon

Den klassiske Gårdspumpe Nr. 12

Den klassiske gårdspumpen nr. 12 har M Lundgrens Gjuteri AB i Halmstad produsert siden 1917, og den var et av støperiets aller første produkter. Hver pumpe produseres i prinsippet på samme måte i dag, selv om støperiteknikken er forbedret i årenes løp, men fremdeles håndmales dekoren på hver enkelt pumpe. Mange hytteeieres eneste mulighet til å få friskt vann, er å installere gårdspumpe nr. 12. Hvis det dessuten ikke er lagt inn strøm i hytta, finnes det ikke noe bedre alternativ til vannforsyningen.

Tekniske fakta

Gårdspumpe nr. 12 kan benyttes ned til en dybde på ca. 7 meter. Sylinderen er plassert 1,2 meter under fotplaten, noe som vanligvis er tilstrekkelig til at sylinderen ikke utsettes for frost om vinteren. 
På forespørsel kan sylinderen monteres på inntil 2 meters dybde. Sylinderen har rørgjenge DN 40 på underdelen, der galvaniserte rør med samme dimensjon kan skjøtes på for at sugeledningen skal nå ned på den nødvendige dybden. På bestilling kan Gårdspumpe nr. 12 leveres med stigerør i dimensjon DN 32.

Process

Film

 

Produkter

Gårdspumpe Nr. 12
Reservedeler, Gårdspumpe Nr. 12

Dokument

pdf.preview Produktkatalog KJ-MA

Produktkatalog KJ-MA