Historie

Et rørmateriale med historie og framtid

Siden på slutten av 1800-tallet har støpejern vært benyttet som materiale i avløpsledninger fra våre boliger. Mange av de avløpsledningene som ble installert i forrige århundrets ungdom er fortsatt i full drift. Etter at de første støpejernsrør ble produsert og montert har mange av de opprinnelige forutsetningene blitt vesentlig endret. De viktigste forutsetningene er:
 

  • Avløpsvannets sammensetning
  • Byggemetoder
  • Produksjonsmetodene for rør, rørdeler og koblinger

Stort sett kan man si at produsentene av avløpssystem i støpejern har klart å følge med i utviklingen, selv om det i enkelte tilfelle har vært langt mellom de store endringene.

Støpejern har en betydlig markedsandel og det tolker vi som at materialets innbygde egenskaper gir store fordeler. Det vil si at relasjonen mellom materialets egenskaper, rørsystemets oppbygging og systemets totalkostnader for livslengden er akseptabel.

De støpte avløpsrørene som ble installert i 1800 århundrets ungdom, og faktisk det eneste avløpssystemet som var på markedet fram til slutten av 1960 tallet, var SA-rør. Det vil si støpejerns rør med en eller to muffer. SA-systemet, rør og deler ble levert med inn- og utvendig belegg av asfalt eller helt ubehandlet. Om rørene var ubehandlet fikk de en utvendig maling etter montering.

De første rørene ble tettet med blydikking. I begynnelsen på -60 tallet ble Atlas-pakningen introdusert på markedet. Det vil si en gummiring og en plastring med gjenger som tetningsmateriale. I året 1968 introduserte GUSTAVSBERG RØRSYSTEM AB MA-SYSTEM®, som er et muffeløst avløpssystem, på det svenske markedet. De første installasjonene av KJ-MA SYSTEM® i Norge skjedde bare 2 år senere.

Tilsvarende system hadde da allerede vært i drift i 7-8 år i Canada og 3-4 år i Mellom Europa. Allerede fra starten ble det nye systemet godt mottatt av markedet og rørleggeren i særdeleshet. Etter bare noen år på markedet hadde MA-SYSTEM® tatt mer enn 60% av støpejernsmarkedet i Norge. I bygg med høye krav til brann- og lydegenskaper er støpejernsrør det beste valget for avløpssystemer. Et material som brukes over hele verden, enten stedet heter Paris, New York, Tokyo, Buenos Aires eller Trondheim. I Skandinavia er KJ-MA SYSTEM® det markedsledende avløpssystem av støpejern blant annet fordi vi aldri har gitt avkall på kvalitet. Kombinasjonen av høy kvalitet og et velutviklet KJ-MA SYSTEM®. Organisasjonens samlede kompetanse gjør at vi kan bistå med å finne de beste løsninger.