Kvalitetssikring

Beste kvalitet

Når du kjøper et produkt fra KJ-MA SYSTEM AS kan du være sikker på at du kjøper den beste kvaliteten. KJ-MA SYSTEM AS og vårt moderselskap, GUSTAVSBERG RØRSYSTEM AB i Sverige, har alltid tenkt på kvaliteten, noe vi er veldig stolte over. KJ-MA SYSTEM® oppfyller alle kravene til EN 877 og har en standardisert håndteringsprosess som er sertifisert av en tredjepart. Dette betyr at prosessen løpende blir kontrollert av RISE – Research Institutes of Sweden.

Prosessen omfatter en veldig nøye mottakskontroll av deler fra underleverandører. Ubehandlede deler skannes før de blir overflatebehandlet. Dette gjøres ved vårt sentrallager, som ligger i Halmstad i sør Sverige. Dette gjøres for å sikre at ingen deler har sprekdannelser, porer eller varierende godstykkelse.

Deretter blir delene belagt med epoxy for å sikre produktets levetid. Bevis for vår høy kvalitet er våre organisasjons- og produktsertifikater: EN ISO 9001, SINTEF Produktsertifikat, Teknisk Godkjennelse fra Sintef, TG 20346, ETA Produktsertifikat og P-merking. Dette betyr at vi oppfyller kriteriene for CE-merking.

KJ-MA SYSTEM® | Innedørsavløp i støpejern
KJ-MA SYSTEM® | Innedørsavløp i støpejern

Sintef Byggforsk bekrefter at KJ-MA Avløpssystem er vurdert å være egnet i bruk og tilfredstiller krav til produktdokumentasjon i henhold til Forskrifter om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) og Forskrifter om tekniske krav til byggverk (TEK 10) for de egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som er angitt i dette dokument, Teknisk Godkjennelse Nr. 20346.

Kombinasjonen av et velutviklet KJ-MA SYSTEM® sammen med høy kvalitet og organisasjonens kompetanse gjør at vi kan hjelpe til med en god løsning som gjør forskjellen.