KJ-MA SYSTEM®
Et behovsprøvet avløpssystem som gir høy boligkomfort

KJ-MA SYSTEM® | Innedørsavløp i støpejern

Det optimale rørsystem

Når kvalitet, pris og holdbarhet ses i sammenheng, er KJ-MA SYSTEM® beste alternativ - det optimale rørsystem.

Generasjoners bruk av støpejern i avløpsrør har bevist materialets gode holdbarhet gjennom sin høye styrke og evne til å motstå korrosjon over lang tid. I et moderne avløpssystem i støpejern er disse egenskapene fremdeles blant de viktigste. Av like stor betydning er de mange egenskapene som er kommet til som følge av kontinuerlig teknisk utvikling og endrede holdninger til miljø og sikkerhet.

Høy styrke

Avløpsrør og deler i støpejern er mekanisk stabile og sterke. De holder formen mot ytre påvirkninger. Støpejerns rør og deler er motstandsdyktige mot slitasje fra sand og andre partikler som følger i avløpsvannet.

 

Beste støydemping

Avløpsrør i støpejern har de beste støydempingsegenskapene. Dette resulterer i at man i de fleste tilfeller ikke behøver akustisk isolering.

 

Best ved brann 

Avløpsrør og deler i støpejern brenner ikke og kan normalt monteres gjennom brannskiller uten at det foretas egen brannsikring med kostbare brannmansjetter. Støpejernsrør utvikler ikke giftige og korrosive gasser ved brann.

 

Miljøvennlig

Avløpsrør og deler i støpejern er i hovedsakelig fremstilt av resirkulert skrapjern, elektrisk smeltet og produsert under driftsforhold som tilfredsstiller myndighetenes krav til miljøet. De lar seg resirkulere igjen uten avfallsproblemer.

 

Korrosjonsbestandig

Avløpsrør og deler i støpejern er bestandige mot aggressive kjemikalier og moderne vaskemidler. Støpejerns rør og rørdeler er innvendig glatte og belagt med epoxy som sikrer god korrosjonsbeskyttelse.

 

Enkel montasje

Sammenføyning av rør og deler skjer med koblinger som har en eller to skruer. Rør og rørdeler er blitt lettere - både å håndtere og montere. Rørene kappes lett med sirkel-og båndsag, skjedekniv og vinkelkutter.

 

Minimal utvidelse

Støpejernsrør er motstandsdyktig mot varme og kulde. Støpejernsrørs utvidelse er lik betong og trenger ikke ekspansjonsmuffe.

 

Kapping

Rørene etterglødes i produksjonsprosessen, noe som gir rørene bedre egenskaper ved kapping med skjærende verktøy, båndsag eller tilsvarende. 

Produkter

KJ-MA RØR®
KJ-MA Rottesperre komplett
KJ-MA Spiralgrenrør 88°
KJ-MA Stamrørsstøtte
KJ-MA Langbend 88° overgang
KJ-MA Etasjegrenrør 70°
KJ-MA Dobbelbend 88°

Ofte stilte spørsmål om KJ-MA SYSTEM®

Få svar på spørsmålene dine

KJ-MA Rørdeler er beskyttet med epoxy i endene og er testet godkjent i sin helhet. Hvis du kuter en KJ-MA Rørdel, fjerner du epoxy belegget fra rørdelen og endrer produktets design, noe som betyr at vi ikke lenger kan garantere produktets holdbarhet. Dette er ikke noe vi anbefaler, da du som kutter rørdelen tar ansvar for produktets videre funksjon. Derfor fraråder vi å kutte KJ-MA Rørdeler, utenom KJ-MA Apparatrør rett,  hvor røret kan kuttes.

Vi anbefaler at KJ-MA Stamrørsstøtte brukes i hver tredje etasje, sammen med Sylomerpakning. På denne måten reduseres risikoen for stam-lyd og hovedledningen avlastes.

 

Alle koblingene våre kan støpes inn. Hvis det derimot er en risiko for at fukt kommer i kontakt med koblingen, bør en kobling av klasse C brukes.

KJ-MA SYSTEM® er testet iht. EN13501-1:2007 og er klassifisert som A2-s1, d0, en sterk klassing for produktets branntekniske atferd:

A2 = Ubrennbart materiale
s1 = Bygningsdelen kan avgi en svært begrenset mengde branngasser
d0 = brennende dråper eller partikler må ikke avgis fra bygningsdelen.

Rør og beslag er belagt med epoxy og oppfyller gode marginer kravene i henhold til produksjonsstandarden EN877. Minimumstykkelsen på epoxybelegget er gitt nedenfor.

 

Rør
Utvendig: 40 µm
Innvendig: 120 µm

 

Rørdeler
Utvendig: 120 µm
Innvendig: 120 µm

Klamring  av KJ-MA SYSTEM® må utføres slik at rørfugen ikke utsettes for slike bøyningsspenninger at det kan oppstå lekkasje. Kabel uten beslag er festet med maksimalt 2000 mm mellom klemringene. Avstanden mellom klamring og kobling kan være maksimalt 750 mm. Stående kabel er festet med maksimalt 2000 mm mellom klemringene eller maksimalt 2000 mm fra støping i bjelkelag.

For overganger fra støpejern til plast, bruk JET®B, JET®M eller JET®REDUX-koblingen. I DE75 og DN100 anbefaler vi også at du bruker KJ-MA Innstikkshylse.

Rør og rørdelar kobles enkelt sammen med en mekanisk kobling (ULTRAJET® eller JET® kobling) og skrus på med en skrutrekker.

Kontakt oss

Andreas Hanson
Representant KJ-MA SYSTEM®
fornavn.etternavn@kjma-system.com
Staffan Ecklein
Representant KJ-MA SYSTEM®
fornavn.etternavn@kjma-system.com
Reservasjon

All informasjon på dette hjemmeside er gyldig på tidspunktet for publiseringen. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer når som helst og uten forutgående varsel gjøre endringer i produktserier eller installasjonsinstruksjoner som anses som nødvendige for produktforbedringsformål eller av andre grunner som myndighetsinstruksjoner og standard- eller standardkrav. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme. Det vi presenterer i dokumentene våre angående design og installasjon er bare anbefalinger da vi er produsent.