Er det en risiko for at pumpen blir skadet av kulde om vinteren?

Ettersom pumpen er utstyrt med et dreneringshull, tømmer pumpen seg for vann etter hver bruk. Dette minimerer risikoen for at det blir igjen vann i pumpen og fryser. Selve kulden skader ikke pumpen.