Hvor ofte skal KJ-MA Stamrørstøtte installeres i en bygning?

Vi anbefaler at KJ-MA Stamrørsstøtte brukes i hver tredje etasje, sammen med Sylomerpakning. På denne måten reduseres risikoen for  stam-lyd  og hovedledningen avlastes.